De vergadering van de projectgroep Welzijn en Beheer van 18 januari gaat niet door.

Samenstelling Projectgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer

  Functie / namens
dhr. W. van Elst Voorzitter
dhr. J. Hofker Bohemen, Waldeck en Kijkduin
dhr. H. van de Muijsenberg Bohemen, Waldeck en Kijkduin, plaatsvervanger
dhr. R. Meesters Houtwijk
dhr. F. van Gaans Kom Loosduinen
dhr. B. Bakker Kom Loosduinen, plaatsvervanger
dhr. J. Janssen Kraayenstein 
dhr. F. Helvenstein Kraayenstein, plaatsvervanger 
dhr. H. de Valk Nieuw Waldeck 
mevr. M. Brands Notenbuurt 
dhr. H. van de Muijsenberg Dagelijks Bestuur Commissie Loosduinen

dhr. D. Smit
dhr. R. Vrolijk

Stadsdeelkantoor Loosduinen