Nieuws CL

Volgende vergadering: 5 februari 2019, aanvang 19:30 uur

Plaats: Restaurant PEX, Evert Wijtemaweg 5 (in bosjes van Pex)

===================================

Vergadering van dinsdag 27 november 2018

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering  *Vergaderschema 2019*Afval scheiden

 

 Klik op:

* Gasten Dagelijks Bestuur

* Postlijst december 2018

* Jaarverslag CL 2017

* Meerjarenplan CL 2016-2019

* Uitvoeringsprogramma CL 

* Activiteitenkalender Loosduinen

 

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal 170 euro per maand of maximaal 1.700 euro per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. In 2018 was de vergoeding nog 150 euro per maand of maximaal 1.500 euro per jaar. Lees meer

 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Den Haag zal — in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie — vóór 2020 een stresstest moeten afleggen. Daarin moeten de resultaten staan van een onderzoek, of zich gelet op de te verwachten langdurige regen-en droogteperiodes gedurende de periode2020-2050in de stad kwetsbare situaties en plekken voordoen.De Commissie Loosduinen heeft brieven gestuurd aan de wethouders De Mos en Van Tongeren, met het verzoek om ook voor Loosduinen een stresstest op te stellen. Klik op:

*Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

*Brief aan wethouder De Mos

*Brief aan wethouder Van Tongeren

 

Van Hof naar Hof

HofvanLoosduinenOp 3 december 2017 werden de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte van de Stichting Erfgoedpark Loosduinen.Deze stichting gaat zorgen voor het opwaarderen van het historisch groengebied met de molen, het museum, de Abdijkerk, het vaarwater, het kunstwerk en de natuurspeeltuin.

 

 Klik voor meer info op:

Bijeenkomst Oprichtingsakte  //  Bezoek raadsleden 

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er

op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                      Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden, te weten:       

20180710 194601

 20180710 195632 2a klein20180710 200842 2a klein20180710 200207 2a klein

Nicole Olvers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig.       

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen


Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

 

Klik op: * Mailbericht Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's

 

Foto Rachid Guernaoui

Stadsdeelwethouder

Rachid Guernaoui is de nieuwe

stadsdeelwethouder voor Loosduinen.

 

Herstructurering Kijkduin 

Kijkduin Toekomst

 

De plannen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op

Nieuwsbrief d.d. 8 januari 2019

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 De Commissie Loosduinen (CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loos-duinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, 

   o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2019

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant) 

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

08 jan.

Mw. C. Cammelbeeck, projectleider DSO

Presentatie Kraayenstein

15 jan.

Mw. Remmerswaal en dhr. G. Booltink(DSO)

 

Dhr. ’s-Jongers, mw.F. Paijens (PEP) en MW. M. el Adlouni (gemeente Den Haag, SD Loosduinen)

Loosduinse Hoofdplein

 

Rapport PEP over vitaliteit van besturen

 

05 feb.

Dhr. Booltink, projectleider Loosd. Hoofdplein 

Loosduinse Hoofdplein

Gastenlijst 2018

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant)

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

09 jan.

Dhr. van Daalhoff, dagvoorzitter

Politiek debat CL 30 januari

16 jan.

Dhr. Rogier (CDA) Periodiek overleg

23 jan.

Mevr. Van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

20 mrt.

Dhr. Caprino (DSO), mw. De Hoop (DSO), Henk Groep, Schouten Bouw Presentaties Oude Haagweg 128 en locatie Connexion

27 mrt.

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

03 april

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

17 april

Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek

24 april

Dhr. Schopman en dhr. Zwager (initiatiefnemers) Denksportcentrum in Loosduinen

24 april

Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek

08 mei

Dhr. Bouwhuis en dhr. Kruijning Plan Ontmoetingskerk

26 juni

Mevr. Van der Elst (DSO) em mevr. Van Os (DSO Plannen sportvelden Monsterseweg en Wings

03 juli

Dhr. Wisse  (Vergunningen en Toezicht) Implementatie Omgevingswet

04 sept.

Mevr. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

01 okt.

Wijkberaad KOM Loosduinen Wijkgrenzen

06 nov.

Dhr. Van Coevorden Orac's en scheiden van afval

20 nov.

Mevr. De Hoop (gebiedsregisseur DSO) Diverse ontwikkelingen

27 nov.

Dhr. De Kruyff Transitiebeleid gemeente Den Haag

11 dec.

Wijkberaden Loosduinen Wijkgrenzen / werkgebieden

18 dec.

Mevr. Ligtvoet

Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst

18 dec.

Dhr. H. Noordermeer

Winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein

Klik op: * Gastenlijst 2017   * Gastenlijst 2016   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst