Nieuws CL

Volgende vergadering: 27 november 2018, aanvang 19:30 uur

Plaats: vergaderzaal Abdijkerk 

===================================

Vergadering van dinsdag 26 juni 2018

 Klik op:  *Agenda     Verslag vorige vergadering

 

 

 Klik op:

* Postlijst oktober 2018   * Jaarverslag CL 2017   * Meerjarenplan CL 2016-2019

* Uitvoeringsprogramma CL 

* Activiteitenkalender Loosduinen

 

ScoutingScoutinggroep Brigitta Valentijn,

Wijndaelerweg 12 (Ockenburgh)

zoekt vrijwilligers.

 

Klik hier voor meer info

Opzet Hof van Loosduinen

 

Van Hof naar Hof

Vrijdag12 oktober waren leden van de gemeenteraad te gast op het Erfgoedpark Loosduinen. Met een historische tram kwamen de gasten van de Groenmarkt naar de Abdijkerk, waar de deelnemers een presentatie kregen over de ontwikkelingen in het dorpshart van Oud-Loosduinen. Een belangrijk onderdeel was "Hof van Loosduinen".  Dit is een burgerinitiatief om op de groenweide bij de molen een petit-restaurant te vestigen.

Klik voor meer info op: Bezoek raadsleden en Hof van Loosduinen 

logo 2018

Het is bijna 31 oktober: het moment om 'Los' te gaan! Om 14.00 uur is de officiële opening van het festival in de Arnold Spoelstraat (vlak bij het Loosduinse Hoofdplein) door Harm Benthem. Drummers Cesar Zuiderwijk en Koen Herfst én Drumdemons zetten de boel op stelten. 

Klik hier voor de website.

 Klik op: Voortgangsbericht oktober

 

De Commissie Loosduinen bestaat in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er

op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                      Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden, te weten:       

20180710 194601

 20180710 195632 2a klein20180710 200842 2a klein20180710 200207 2a klein

Nicole Olvers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig.       

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen


Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

 

Klik op: * Mailbericht Overzicht plekken voor bomen

 

 

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's

 

Foto Rachid Guernaoui

Stadsdeelwethouder

 

Rachid Guernaoui is de nieuwe

stadsdeelwethouder voor Loosduinen.

Klik hier voor meer informatie

 

Herstructurering Kijkduin

 

Kijkduin Toekomst

 

De ontwikkelingen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten 

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 De commissie Loosduinen (CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

 


 

 De toekomst van Loosduinen

 

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a.          door het realiseren van een cultuurhuis.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2018

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant)

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

09 jan.

Dhr. van Daalhoff, dagvoorzitter

Politiek debat CL 30 januari

16 jan.

Dhr. Rogier (CDA) Periodiek overleg

23 jan.

Mevr. Van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

20 mrt.

Dhr. Caprino (DSO), mw. De Hoop (DSO), Henk Groep, Schouten Bouw Presentaties Oude Haagweg 128 en Connexionlocatie

27 mrt.

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

03 april

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

17 april

Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek

24 april

Dhr. Schopman en dhr. Zwager (initiatiefnemers) Denksportcentrum in Loosduinen

24 april

Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek

08 mei

Dhr. Bouwhuis en dhr. Kruijning Plan Ontmoetingskerk

26 juni

Mevr. Van der Elst (DSO) em mevr. Van Os (DSO Plannen sportvelden Monsterseweg en Wings

04 sept.

Mevr. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

Klik op: * Gastenlijst 2017   * Gastenlijst 2016   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst