Nieuws CL

Volgende vergadering: 10 oktober 2017

===================================

Vergadering van dinsdag 16 mei 2017:

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering

 

Kunstwerken in LoosduinenDeltaplein Vakantieganger

 

De commissie Loosduinen(CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft het initiatief genomen om een inventarisatie te maken van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Heeft u een leuke aanvulling? Mail de foto naar de CL!

 

                             Klik hier voor het overzicht

logo cie loosduinen

 

Bijeenkomsten in Loosduinen

 

 

Er zijn veel bijeenkomsten die over het algemeen ook zinvol zijn voor Loosduinse bewonersorganisaties.                                                                               

 

Klik hier voor het overzicht 2017

 

Kijkduin ToekomstDe ontwikkelingen over de

herstructurering Kijkduin

zijn te lezen bij het CL-onderdeel Projecten 

 

 

 Klik op:

* Jaarverslag CL 2016

* Meerjarenplan CL 2016-2019

* Lijst inkomende post april 2017

* Lijst uitgaande post april 2017

 

Activiteitenkalender LoosduinenOnderstaande onderwerpen: 

* Wijkprogramma's  * Overzicht overleggen van het DB met externen  * Stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven


 Wijkprogramma´s 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2017

Klik op de datum voor een gespreksverslag

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

17 jan. 

Mw. Van Basten, dhr. Jonk en Foekens,

bestuuradviseurs weth. Revis

Kennismaken     

31 jan.

Mw. Cammelbeek, gem. projectleider Kraayenstein

Kennismaken                                    

07 febr.

Mw. Van Steenis, bureau Graswortel

Uitvoeringsplan CL

14 febr.

Dhr. Van Drunen, bestuursadviseur weth. Baldewsingh

Kennismaken

21 febr.

Mw. Schüler, cultuuranker

Cultuurplatform

14 maart  

Dhr. Bottinga, bestuursadviseur weth. De Bruijn

Kennismaken

21 maart

Dhr. Caprino, gebiedsregisseur DSO

Div. ontwikkelingen

04 april

Mevr. Lautenbach, ondernemer Naaste Buren

Woongroepen

18 april

Mw. van Steenis, bureau Graswortel  Voorstel symposium 

09 mei

Dhr. Noordermeer, winkelstraatmanager en

dhr. Rodenrijs (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen

16 mei

Mw. v/d Meijden,Agenda Ruimte voor de stad, dhr. Voute,

gem. Den Haag en mw. Koster, Bureau BGSV

De Driehoek

23 mei

Mw. Van Steenis, bureau Graswortel

Dhr. Bouwhof, projectontwikkeling Bouwstad

Symposium 27 juni

Toekomst Ontmoetingskerk

30 mei

Dhr. Keus, voorzitter Vroondaal

Kennismaken

06 juni

Dhr. Poelsma en mw. Glaudemans, DSO

Voorstellen straatnaamgeving

20 juni

Mw. Van der Elst en mw. Van Os, DSO

Bouwplannen voor Wingsterrein en Madestein

03 okt.

Dhr. Caprino, gebiedsregisseur DSO

Div. ontwikkelingen

(klik op datum voor gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst

 


 Stadsdeelwethouder BruinesStadsdeelwethouder

Saskia Bruines is de nieuwe stadsdeelwethouder voor het stadsdeel Loosduinen

en de opvolgster van stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven.

 

Meer informatie op:

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/CV-wethouder-Saskia-Bruines.htm