Nieuws CL

Volgende vergadering: 20 maart 2018 

===================================

Vergadering van dinsdag 28 november 2017:

Klik op:  *Agenda    *Verslag vorige vergadering

 

Verhalen over de wijk gezocht!

Voor Welzijn is in opdracht van de gemeente Den Haag stadsdeel Loosduinen op zoek naar verhalen in de wijk!

Verhalen over heldendaden, activiteiten, zaken die een negatieve impact op de wijk hebben of hadden

op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en openbare ruimte.

Gelijke kansen

In Den haag willen we graag dat iedereen in de stad gelijke kansen krijgt, dat niemand buitengesloten wordt,

dat kinderen gezond en veilig opgroeien, jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en

dat bewoners zelfstandig zijn en zelf iets over hun leven te zeggen hebben.

Online vragenlijst

Daarom zijn Voor Welzijn en de gemeente Den Haag benieuwd naar jouw ervaringen hiermee.

Aan de hand van de online vragenlijst kun je jouw voorbeeld van een ervaring in de wijk delen.

Iets dat je zelf hebt meegemaakt of wat je hebt gezien wat je tot de dag van vandaag nog steeds herinnert.

Je kunt de vragenlijst vinden op: http://www.denhaagvertelt.nl/


 Bijeenkomsten in Loosduinen

 Er zijn veel bijeenkomsten die over het algemeen ook zinvol zijn voor de Loosduinse bewonersorganisaties. 

Klik hier voor het overzicht 2018

 Klik op:

* Jaarverslag CL 2016

* Meerjarenplan CL 2016-2019

 * Activiteitenkalender Loosduinen

Kijkduin Toekomst

De ontwikkelingen over de

herstructurering Kijkduin

zijn te lezen bij het CL-onderdeel Projecten 

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 De commissie Loosduinen(CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

                             Klik hier voor het overzicht

 

Onderstaande onderwerpen

* De toekomst van Loosduinen

Wijkprogramma's

* Overleggen van het DB met externen

* Stadsdeelwethouder Saskia Bruines


 

 De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

 

De commissie Loosduinen heeft in juni j.l. een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur zal worden aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

 

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door

   het realiseren van een cultuurhuis.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

  

Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2018

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant)

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

09 jan.

Dhr. van Daalhoff, dagvoorzitter

Politiek debat CL 30 januari

16 jan.

Dhr. Rogier (CDA) Periodiek overleg

23 jan.

Tanja van Dijk (gemeente) Naamgeving

06 feb.

Dhr. Caprino, mw. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

22 mei

Dhr. Caprino, mw. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

04 sept.

Dhr. Caprino, mw. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

Klik op: * Gastenlijst 2017   * Gastenlijst 2016   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst

 


 Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder Bruines

Saskia Bruines is de nieuwe stadsdeelwethouder voor het stadsdeel Loosduinen

en de opvolgster van stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven.

 

Meer informatie op:

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/CV-wethouder-Saskia-Bruines.htm