Nieuws CL

Volgende vergadering: 28 november 2017

Klik op:  *Agenda    *Verslag vorige vergadering

===================================

Vergadering van dinsdag 10 oktober2017:

Klik op: *Agenda   * Verslag vorige vergadering   *Vergaderdata 2018


Onderstaande onderwerpen

* Oplichters actief in Houtwijk 

* De toekomst van Loosduinen

* Kunstwerken in Loosduinen

* Bijeenkomsten in Loosduinen

* Wijkprogramma's

* Overleggen van het DB met externen

* Stadsdeelwethouder Saskia Bruines


Oplichters actief in Houtwijk

Van Peter Blom ontving de Commissie Loosduinen het volgende bericht:

Tijdens mijn werkzaamheden als postbezorger van Postnl zag ik vandaag  enkele heren aanbellen bij verschillende woningen aan de Q.A. Nederpelstraat.  Ik raakte kort met een van de mannen in gesprek, deze had een Brabants accent en droeg werkkleding van de firma Dakcontrol Bv uit Den Bosch. Omdat ik het niet vertrouwde heb ik deze firma op internet nageslagen en leerde dat deze ongunstig bekend staat.  Ik zag dat ze bij een adres beet hadden gehad. Ik heb daar aangebeld en het bleek dat ze hadden aangeboden om de dakgoot schoon te maken voor € 20. Ik heb deze mensen aangeraden om de afspraak die ze gemaakt hadden, af te zeggen. Ook bleek mij dat ze briefjes in de bus hebben gedaan in de Dr. L.J. Rogierstraat. Dakcontrol maakt blijkens meerdere meldingen op internet je dakgoot schoon maar constateren daarbij diverse (verzonnen) euvels die ze wel even voor je oplossen. Uiteraard tegen een fikse betaling. Oplichters dus!  

Vriendelijke groet,

Peter Blom


 De toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni j.l. een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur zal worden aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door

   het realiseren van een cultuurhuis.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

 


 Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein Vakantieganger

 

De commissie Loosduinen(CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft het initiatief genomen om een inventarisatie te maken van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Heeft u een leuke aanvulling? Mail de foto naar de CL!

 

                             Klik hier voor het overzicht

 


 

logo cie loosduinen

 Bijeenkomsten in Loosduinen

 Er zijn veel bijeenkomsten die over het algemeen ook zinvol zijn voor Loosduinse bewonersorganisaties.                                                                         Klik hier voor het overzicht 2017

 


 

Kijkduin ToekomstDe ontwikkelingen over de

herstructurering Kijkduin

zijn te lezen bij het CL-onderdeel Projecten 

 

 

 Klik op:

* Jaarverslag CL 2016

* Meerjarenplan CL 2016-2019

 * Activiteitenkalender Loosduinen

 

 


Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2017

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant)

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

17 jan. 

Mw. Van Basten, dhr. Jonk en Foekens,

bestuuradviseurs weth. Revis

Kennismaken     

31 jan.

Mw. Cammelbeek, gem. projectleider Kraayenstein

Kennismaken                                    

07 febr.

Mw. Van Steenis, bureau Graswortel

Uitvoeringsplan CL

14 febr.

Dhr. Van Drunen, bestuursadviseur weth. Baldewsingh

Kennismaken

21 febr.

Mw. Schüler, cultuuranker

Cultuurplatform

14 maart  

Dhr. Bottinga, bestuursadviseur weth. De Bruijn

Kennismaken

21 maart

Dhr. Caprino, gebiedsregisseur DSO

Div. ontwikkelingen

04 april

Mevr. Lautenbach, ondernemer Naaste Buren

Woongroepen

18 april

Mw. van Steenis, bureau Graswortel  Voorstel symposium 

09 mei

Dhr. Noordermeer, winkelstraatmanager en

dhr. Rodenrijs (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen

16 mei

Mw. v/d Meijden,Agenda Ruimte voor de stad, dhr. Voute,

gem. Den Haag en mw. Koster, Bureau BGSV

De Driehoek

23 mei

Dhr. Bouwhof, projectontwikkeling Bouwstad

Toekomst Ontmoetingskerk

30 mei

Dhr. Keus, voorzitter Vroondaal

Kennismaken

06 juni

Dhr. Poelsma en mw. Glaudemans, DSO

Voorstellen straatnaamgeving

20 juni

Mw. Van der Elst en mw. Van Os, DSO

Bouwplannen voor Wingsterrein en Madestein

22 aug.

Mw. Besseling, Erfgebied Oud Loosduinen

Onderzoek paviljoenrestaurant bij molen.

12 sept.

Bezoek DB aan HMS (afvalverwerking)

Rondleiding

24 oktober

Dhr. Noordermeer winkelstraatmanager en

mw. Annaji (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen

31 okt.

Dhr. v/d Helm (VVD)

Periodiek overleg

07 nov.

Mw. van Leeuwen (DSO) en ontwikkelcombinatie OHW

Ontwikkeling gebied Oude Haagweg 4 - 36

14 nov.

Dhr. Kaashoek en dhr. De Wolde, STAAT Bouwmanagement

Bouwplannen Parnassia Bloemendaal

21 nov.

Dhr. Van Asten (D66)

Periodiek overleg

28 nov.

15:30 u.

Wethouder Wijsmuller en dhr. Caprino (gebiedsregisseur)

Bouwprojecten Loosduinen

12 dec.

Mw. v/d Berg en dhr. Rogier, CDA

Kennismaken / Periodiek overleg

19 dec.

* Dhr. Noordermeer winkelstraatmanager en

   mw. Annaji (voorzitter wc Loosduinen)

* Winkelcentrum Loosduinen

19 dec.

16:00 u.

Wethouder De Bruin

 

(klik op datum voor gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst

 


 Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder Bruines

Saskia Bruines is de nieuwe stadsdeelwethouder voor het stadsdeel Loosduinen

en de opvolgster van stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven.

 

Meer informatie op:

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/CV-wethouder-Saskia-Bruines.htm