Nieuws ROV

 

 Volgende vergadering: 20 november 2018

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

Klik op: *Agenda   *Verslag 2 oktober   *Air B&B Notenbuurt   *OV Voorall

*Voortgangslijst projecten   *Manifest Toekomst van Loosduinen   *Onderhoud woningen Walnootstraat

===============================================

Vergadering van de projectgroep van 2 oktober 2018