Nieuws ROV

 Volgende vergadering: 29 januari 2019

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

Klik op:   *Agenda   *Verslag vorige vergadering

*Plannen Driehoek Loosduinen  *Voortgangslijst projecten 

===============================================

Vergadering van de projectgroep van 20 november 2018

Klik op: *Agenda   *Verslag 2 oktober   *Air B&B Notenbuurt   *OV Voorall

*Voortgangslijst projecten   *Manifest Toekomst van Loosduinen   *Onderhoud woningen Walnootstraat