Nieuws ROV

 

 Volgende vergadering: 13 maart 2018.

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

================================================

Vergadering van de projectgroep van 21 november 2017

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering    *Ontwikkeling erfgoedgebied Oud-Loosduinen   

*Uitvoeringsprogramma ROV   *Voortgangslijst ROV