Afdrukken

       Vergaderen met veel (enthousiaste CL-)mensen is nog steeds verboden.

I.v.m. de coronacrisis zijn er, tot nader order, geen vergaderingen.

=================================================================================

Vorige vergadering (4 februari)

Klik op: *Agenda     *Verslag vorige vergadering      *Voortgangslijst projecten