Volgende vergadering: 12 mei 2020, aanvang 19:30 uur

Plaats: De Henneberg, Tramstraat 15, Loosduinen

Klik op:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorige vergadering (10 maart 2020):

Klik op:*Agenda   *Verslag vorige vergadering   *Jaarverslag WB 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurthuis van de Toekomst 

In 2012 is het ideBuurthuis 27 maarte van het Buurthuis van de Toekomst geïntroduceerd.
Inmiddels zijn er al veel Buurthuizen van de Toekomst gerealiseerd in Den Haag, waarvan ook een aantal in Loosduinen. Te weten:

GDA Loosduinen        Madesteinweg 10

www.rksvgda.nl

Wijndaelercentrum    C. v. Renesstraat 8 

www.florence.nl

Storks                            Schapenatjesduin 9

www.storks.nl

Hvv Ras    Alberdastraat 15

www.hvvras.nl

Wings                            Mozartlaan 179

www.svwings.nl

Centrum Houthaghe  Toon Dupuisstraat 10

www.florence.nl/houthaghe

SV Loosduinen    Madesteinweg 17

www.svloosduinen.com 

Quick             Sav. Lohmanlaan 215    

www.quick.nl

SV DUNO              Mgr. Nolenslaan 9                    

www.hsvduno.nl

The Hungry Mind  Wijndaelerweg 9a

www.thehungrymind.nl

SV Houtwijk              L. v. Vuurdestraat 16

www.svhoutwijk.nl

PGS Vogel    Wijndaelerweg 9

www.pgsvogel.nl

 

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie.

Zoekt u ruimte voor een activiteit? Klik hier