Logo_CL_100.jpgVergadering dinsdag 12 september 2023     Aanvang: 19:30 uur
  Plaats: Leger des Heils Buurthuiskamer De Bron,
Pisuissestraat 9, Den Haag


Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering

==========================

Vorige vergadering 13 juni 2023
Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering

===================================================================================================================

 

 
den haag stadswapen
Wil jij ook €6000,- om een duurzaam initiatief in jouw wijk te starten of
een boost te geven? ⯑ Stuur dan jouw idee nog vóór 1 november 2023 op
aan Duurzame Wijkactie❗Wat valt onder deze subsidieregeling?
Denk aan duurzame energie, lokaal voedsel, CO2-besparing, autodelen,
groene daken, recyclen, vergroening en nog meer!
Dus wacht niet langer en maak je wijk een stukje duurzamer én mooier. ⯑
 
 Carribean naailes  Caribbean Angels Mantelzorg

 

 

Buurthuis van de Toekomst 

In 2012 is het Buurthuis van de Toekomst geïntroduceerd. Inmiddels zijn er al veel Buurthuizen
van de Toekomst gerealiseerd in Den Haag, waarvan ook een aantal in Loosduinen. Te weten:

GDA Loosduinen        Madesteinweg 10

www.rksvgda.nl

Wijndaelercentrum    C. v. Renesstraat 8 

www.florence.nl

Storks                            Schapenatjesduin 9

www.storks.nl

Hvv Ras    Alberdastraat 15

www.hvvras.nl

Wings                            Mozartlaan 179

www.svwings.nl

Centrum Houthaghe  Toon Dupuisstraat 10

www.florence.nl/ houthaghe

SV Loosduinen    Madesteinweg 17

www.svloosduinen. com

Quick/Savornin Lohmanlaan 215    

www.quick.nl

SV DUNO              Mgr. Nolenslaan 9                    

www.hsvduno.nl

The Hungry Mind  Wijndaelerweg 9a

www.thehungrymind.nl

SV Houtwijk              L. v. Vuurdestraat 16

www.svhoutwijk.nl

PGS Vogel    Wijndaelerweg 9

www.pgsvogel.nl

 

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie.