Haagse Kracht

De gemeentelijke Haagse Kracht projecten zijn de voormalig Gouden Dossiers, 5 dossiers met bestuurlijke prioriteit. De dossiers heten tegenwoordig:
Buurthuis van de Toekomst
 * Jeugdparticipatie (voormalig kindvriendelijke wijken)
 * Brede buurt scholen
 * Vrijwilligers
 * Seniorvriendelijke stad (voormalig oud is in)

Klik hier voor meer informatie

 BurenhulpcentraleDe burenhulpcentrale is een digitale telefooncentrale die vraag en aanbod van burenhulp automatisch aan elkaar koppelt. Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen. Een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven helpen sjouwen of een TV programmeren.

 De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als dat vanzelf(sprekend) gaat. Maar ja, je weet niet altijd wie je daar in de buurt voor kan vragen of wie iets nodig heeft. De burenhulpcentrale® zorgt er op een eigentijdse manier voor dat mensen die iets nodig hebben eenvoudig in contact kunnen komen met mensen uit de buurt die hebben aangegeven wel eens iets voor een ander te willen doen. Heeft u hulp nodig of wilt u af en toe iets doen voor een buur, dat kan.

 Meer informatie: Bel de burenhulpcentrale® 070-2629999 of surf naar www.burenhulpcentrale.nl  

Buurthuis van de toekomst

 buurthuisvandetoekomstIn het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. In het Buurthuis worden bijvoorbeeld de seniorenbingo, kinderopvang, zwangerschapsyoga, tangolessen georganiseerd vanuit de sportclub, het verzorgingshuis of de school. Vrijwilligers nemen het heft in handen. Door het delen van voorzieningen en gebouwen kunnen clubs, organisaties en vrijwilligers samenwerken aan het welzijn in de buurt.

De gemeente Den Haag heeft 2 subsidieregelingen om een gebouw aan te passen zodat het de functie van Buurthuis van de Toekomst kan vervullen:

1. Investeringssubsidie verenigingaccomodatie sport

2. Subsidieregeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

 Meer informatie: * Buurthuis vande toekomst  

 Natuurgebieden

 De Commissie Loosduinen is agendalid van alle Beheersplatformen

voor de grote groengebieden in Loosduinen.

 Duingrasland

 Westduinpark: In het Westduinpark heeft zich een metamorfose voltrokken. Na een winter werken met groot materieel is het park, dat vol was gegroeid met struiken, bomen en grassen, veranderd in een echt duinlandschap. 

 

           Klik hier voor meer informatie 

 Madestein

Madestein is een van de grootste groengebieden van Den Haag met veel recreatievoorzieningen.
In het gebied van Madestein is ook de stadsboerderij Hoeve Bijdorp en het Heempark H.J.Bos gelegen.
 

                     Klik hier voor meer informatie 

 

 

 wapendal
 
Wapendal (4,8 ha.) is een klein stuk duingebied, gelegen aan de Daal en Bergselaan, dat een restant is van een oude kalkarme strandwal. In de winter worden er een paar shetlandpony’s geplaatst die de gelegenheid krijgen om ongewenste grassoorten weg te eten in dit mooie gebied.
Voor ieder Natura 2000-gebied zijn doelen gesteld. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente Den Haag een plan voor de periode 2013-2017 opgesteld. 

           Klik hier voor meer informatie Meer en Bos het meer
 
Landgoed Meer en Bos is rond 1600 een gebied met veel bos, met daarin het visrijke Segmeer. In die tijd wordt het gebied door een visser gekocht die de vijver gaat exploiteren. Tegen het einde van de 17de eeuw wordt er een boerderij gebouwd met de naam Meerwoning. In 1701 komt er een buitenhuis naast met koetshuis en schuur en vanaf dat moment heet het landgoed 'Meer en Bosch'.