Woensdag 7 december: Vergadering Commissie Loosduinen met wethouder Bredemeijer. PLaats: Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25, aanvang 20:00 uur

Samenstelling Projectgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer

  Functie / namens
dhr. Wouter van Elst Voorzitter
mw. Nicky van Spronsen Managementassistente CL
dhr. Bert van der Valk Bohemen, Waldeck en Kijkduin
dhr. Herman van den Muijsenberg Bohemen, Waldeck en Kijkduin, plaatsvervanger
dhr. Ramon Meesters Houtwijk
dhr. Koos Outshoorn Kom Loosduinen
dhr. Frits van Gaans Kom Loosduinen, plaatsvervanger
dhr. Jan Janssen Kraayenstein 
dhr. Frans Helvenstein Kraayenstein, plaatsvervanger 
mw. Annemiek Knoester Nieuw Waldeck 
dhr. Peter Viallé Nieuw Waldeck, plaatsvervanger
dhr. Herman van den Muijsenberg Dagelijks Bestuur Commissie Loosduinen
dhr. Wil Bianchi Fietsersbond

dhr. Dave Smit
dhr. René Zwarts

Stadsdeelkantoor Loosduinen