Vergadering 19 maart 2024.   Aanvang: 19:30 uur

   Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering

 ====================

Vorige vergadering 30 januari 2024

Klik op:     *Agenda   *Verslag vorige vergadering
====================================================================== 

Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin

   *Stadsdeelwethouder      *Stadsdeeldirecteur     *Kunstwerken in Loosduinen 

*Wijkagenda    * Brieven/adviezen     *Overleggen Dagelijks Bestuur

*Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen
   

Logo 100 jaar 1 juli 2023 bestond de Commissie Loosduinen 100 jaar.

Het jubileumfeest begon op 10 juni en eindigde op 2 juli met enkele uitlopers. Het programma bevatte elementen voor jong en oud, voor bewoners van Loosduinen, zgn. Peenbuikers en voor bewoners die net naar Loosduinen zijn verhuisd. Voor iedereen wat wils en alle bewoners waren welkom. 

Klik hier voor het verslag van dit feest
Bekijk een aantal films

=============================================================================

De Westerbaen speld

Westerbaenspeld.pngDe Commissie Loosduinen heeft besloten om vanaf het jubileumjaar 2023, haar eeuwfeest, een speld in te stellen en deze vanaf 2023 uit te reiken aan die Loosduiner(s), die zich heeft/hebben ingezet voor ons stadsdeel. De eerste eredecoratie is uitgereikt aan Henk Lemckert. Henk heeft, als bekende Loosduiner, veel gedaan. Als ondernemer, publicist, bestuurder en kerkmusicus heeft hij zich ingezet voor Loosduinen.

Lees hier het hele artikel

Van de voorzitter

 Pjer_Wijsman_2.jpgIn Nieuwsblad Den Haag deze week:  Weertje

Wat opvalt is dat zodra het mooier weer wordt, eigenlijk iedereen toch een beetje verandert.

Je ziet het aan gevulde terrasjes. Meer mensen op de fiets of wandelaars, maar ook aan zonniger kledij. Eigenlijk veranderen we een beetje door het ‘weer’ weer……

Lees hier de hele column

Burgemeester opent tentoonstelling

Opening tentoonstellingBurgemeester Van Zanen heeft het 100-jarig jubileum van Loosduinen gestart met de opening van een tentoonstelling in het Loosduins museum. 

Opening tentoonstelling2

 Klik hier voor de reportage
van deze opening.
 

Klik hier voor een impressie
van de tentoonstelling

Raad in de stad
Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in het stadsdeel.

Raad in de stad21 november 2022 was er een bijeenkomst in Loosduinen.
Lees hier:  *De inspraaktekst van de voorzitter van de  Cie. Loosduinen, e*het verslag van deze bijeenkomst

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Volg hier, d.m.v. een webcam, de bouw van de entree
van de ondergrondse entree en fietsenstalling (Eef)

 Jaarverslag 2022

Ingekomen post 2022 

Activiteitenkalender Loosduinen

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Klik hier voor het manifest van 2017

  

Dagelijks Bestuur van de Commissie Loosduinen

Pjer Wijsman 3 Pjer Wijsman

Marian van den Hoek 3x4Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 Ramon Meesters

Jan Janssen 3x4Jan
Janssen 

Bert van der Valk lidBert van der Valk

Stadsdeeldirecteur  Stadsdeelwethouder
stadsdeeldirecteur Corinne den Heijer10x15

Corinne den Heijer
is de stadsdeel-
directeur voor Loosduinen

Klik hier voor meer
informatie

wethouder Bredemeijer 10x15

Hilbert Bredemeijer
is de stadsdeel-wethouder voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Overleggen van het Dagelijks Bestuur in 2023

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2023 Gesprekspartners Onderwerp                    
10 januari dhr. Boelhouwer, mw. Verkade Banners, spelden, oorkonde: 100 jaar CL
10 januari mw Piepgras (beleid), dhr. Boers (communicatie), mw. de Waal (jurist) Presentatie over Omgevingswet en Participatie
1o januari mw. van den Broeke en mw. Kruisbrink Presentatie over de herindeling (parkeren, groen en recreatie) van de Burgemeesterbuurt
10 januari mw. Huijbregts Presentatie en uitleg van  project in het Nationaal Park Hollandse Duinen ‘regiopark Van Zee tot Zweth’. Dit gebied ligt  op de grens van Den Haag en het Westland en strekt zich uit van de duinen tot de Zweth in Wateringen.
24 januari dhr. Boelhouwer (drukker) Update van oorkonde en pins: 100 jaar CL
7 februari dhr. Boelhouwer (drukker) Update pins: 100 jaar CL
21 februari dhr. Boelhouwer (drukker) Pins, oorkonde en kokers: 100 jaar CL
21 februari dhr. Mol, projectleider Winkelcentrum Loosduinen
21 februari dhr. Maquelin WB Kom Loosduinen
7 maart 

dhr. Wijsmuller
mw. de Hoop

dhr. van der Valk

Duurzaam Den Haag;
Blauwhoed opzetten klankbordgroep, Kort Hanenburg en Gebouw Azivo;
Voorzitterschap en agenda ROV
4 april mw. van Rijswijk Buurtsportcoach voor senioren in Loosduinen
4 april dhr. Esselink (Haagse Stroom),    dhr. Wisse (Duinbehoud) Ontwikkelingen solar carport Machiel Vrijenhoek
18 april dhr. Boelhouwer (drukker) Eindaflevering 100 jaar CL
2 mei dhr. van der Valk
16 mei

dhr. Mol, mw. Schmale 
dhr. Maquelin
dhr. van der Valk

Loosduinse Hoofdplein
St. Anton Constandse/pand Offers  Verkeersoverlast Monsterseweg en Oorberlaan 
30 mei dhr. Boers en dhr. Piepgras Omgevingswet
13 juni dhr. van Muyen, DSO Wonen in Loosduinen
5 september mw. Dekker Jongerenpunt 070
 5 september dhr. Aleman en mw. Geertsma Kennismaking nieuwe directeur PEP
5 september dhr. Overboom en mw. Vluggen Straatnaamgeving
19 september  mw. de Hoop, mw. Pet, dhr. Burger PUK Parnassia Bloemendaal; Gebiedsconferentie ZKD
 31 oktober

mw. Zwaan, mw. van der Duin, mw. te Lindert, dhr. Mentink, dhr. de Roos

Actieplan Kust; voortgang LSP Madestein
24 november dhr. Icar, wethouder Kennismaking
 12 december dhr. van Elst Overleg ACON

          Klik op:Overleggen 2022  Overleggen 2021  Overleggen 2020   Overleggen 2019  Overleggen 2018 

Overleggen 2017   Overleggen 2016   Overleggen 2015    Overleggen 2014   Overleggen 2013

  Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

Klik ook op: de kunstwerken gemeentebreed

  Wijkagenda

In de wijkprogramma’s of wijkagenda’s staat wat
het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren.
Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen
die in de wijk woont, leeft of werkt.
Samen werken om de wijk te verbeteren.

Lees meer