Vergadering 25 juni 2024.   Aanvang: 19:30 uur

   Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering

 ====================

Vorige vergadering 14 mei 2024

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering
====================================================================== 

Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin

   *Stadsdeelwethouder      *Stadsdeeldirecteur     *Kunstwerken in Loosduinen 

*Wijkagenda    * Brieven/adviezen     *Overleggen Dagelijks Bestuur

*Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen
   

Logo 100 jaar 1 juli 2023 bestond de Commissie Loosduinen 100 jaar.

Het jubileumfeest begon op 10 juni en eindigde op 2 juli met enkele uitlopers. Het programma bevatte elementen voor jong en oud, voor bewoners van Loosduinen, zgn. Peenbuikers en voor bewoners die net naar Loosduinen zijn verhuisd.
Voor iedereen wat wils en alle bewoners waren welkom. 
Klik hier voor een overzichtsfilm
Klik hier voor een schriftelijk verslag
Bekijk een aantal films

=============================================================================

De Westerbaen speld

Westerbaenspeld.pngDe Commissie Loosduinen heeft besloten om vanaf het jubileumjaar 2023, haar eeuwfeest, een speld in te stellen en deze vanaf 2023 uit te reiken aan die Loosduiner(s), die zich heeft/hebben ingezet voor ons stadsdeel. De eerste eredecoratie is uitgereikt aan Henk Lemckert. Henk heeft, als bekende Loosduiner, veel gedaan. Als ondernemer, publicist, bestuurder en kerkmusicus heeft hij zich ingezet voor Loosduinen.

Lees hier het hele artikel

Van de voorzitter

 In Nieuwsblad Den Haag,
deze week:  
Stadsverbeteraars

Pjer_Wijsman_2.jpgWat een woord! Ik heb hier in ieder geval nog nooit van gehoord. Alhoewel, u misschien wel? Het schijnt iets nieuws te zijn en er staat zelfs een advertentie in de krant. Je kunt solliciteren en men zoekt 16 geschikte kandidaten. Je moet dus solliciteren, maar de vraag is waarop.

Het gekke van het verhaal is, dat onze stadsdelen en wijken vol zitten met stadsverbeteraars. Waarom worden er dus 16 nieuwe gezocht?

Lees hier de hele column

Burgemeester opent tentoonstelling

Opening tentoonstellingBurgemeester Van Zanen heeft het 100-jarig jubileum van Loosduinen gestart met de opening van een tentoonstelling in het Loosduins museum. 

Opening tentoonstelling2

 Klik hier voor de reportage
van deze opening.
 

Klik hier voor een impressie
van de tentoonstelling

Raad in de stad
Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in het stadsdeel.

Raad in de stad21 november 2022 was er een bijeenkomst in Loosduinen.
Lees hier:  *De inspraaktekst van de voorzitter van de  Cie. Loosduinen, e*het verslag van deze bijeenkomst

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Volg hier, d.m.v. een webcam, de bouw van de entree
van de ondergrondse entree en fietsenstalling (Eef)

 Jaarverslag 2022

Ingekomen post 2022 

Activiteitenkalender Loosduinen

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Klik hier voor het manifest van 2017

  

Dagelijks Bestuur van de Commissie Loosduinen

Pjer Wijsman 3 Pjer Wijsman

Marian van den Hoek 3x4Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 Ramon Meesters

Jan Janssen 3x4Jan
Janssen 

  Bert van der Valk lid Bert van der Valk

 Koos Maquelin Koos Macquelin   

          
Stadsdeeldirecteur  Stadsdeelwethouder
stadsdeeldirecteur Corinne den Heijer10x15

Corinne den Heijer
is de stadsdeel-
directeur voor Loosduinen

Klik hier voor meer
informatie

wethouder Bredemeijer 10x15

Hilbert Bredemeijer
is de stadsdeel-wethouder voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Overleggen van het Dagelijks Bestuur in 2024

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2024 Gesprekspartners Onderwerp                    
1 februari Werkbezoek Rotterdam Wijkhubs

          Klik op: Overleggen 2023  Overleggen 2022  Overleggen 2021 
Overleggen 2020   Overleggen 2019  Overleggen 2018 
Overleggen 2017  
 Overleggen 2016   Overleggen 2015    Overleggen 2014   Overleggen 2013

  Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

Klik ook op: de kunstwerken gemeentebreed

  Wijkagenda

In de wijkprogramma’s of wijkagenda’s staat wat
het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren.
Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen
die in de wijk woont, leeft of werkt.
Samen werken om de wijk te verbeteren.

Lees meer