Vergadering 5 juli 2022.   Aanvang: 19:30 uur
   Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen

Klik op:   *Agenda    *Verslag vorige vergadering

Vorige vergadering 17 mei 2022
   

 


Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin   *Stadsdeelwethouder 

   *Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen *Verplicht in Duitsland  *Kunstwerken in Loosduinen 

*Wijkprogramma's  *Meer groen in Loosduinen  * Brieven/adviezen       

 

De Commissie Loosduinen heeft op
4 mei deelgenomen aan de herdenkingen bij De Naald en de Stijkelgroep.

Foto's Stijkelgroep en De Naald 

Bedankbrief Stijkelgroep

Dinsdag 10 mei 2022 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gegeven over de opvang van Oekraïners in het St. Jansklooster in Loosduinen.

Klik op: *Verslag   *Website gemeente

Politiek debat 22 

De Commissie Loosduinen heeft
25 januari '22 een verkiezingsdebat georganiseerd. 
Dit debat is te zien op TV Loosduinen. Klik hier

Politiek debat2 22 

 Jaarverslag 2021

Uitvoeringsprogramma CL

 Radioprogramma
"De Toekomst van Loosduinen
Ingekomen post 2022  

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen

100 jaar Commissie Loosduinen
Op 1 juli 202 bestaat de Commissie Loosduinen 100 jaar. Om dit jubileum goed te kunnen vieren heeft de commissie een brief aan het College van B&W gestuurd met een subsidieverzoek. Lees hier de brief.

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Schetsontwerp Kroplaan


Klik op:  

Schetsontwerp Hildo Kroplaan & Gerrit van der Veenlaan 

Bewonersbrief Hildo Kroplaan 

  

overname voorzittershamer loosduins museum2

Het Loosduins museum heeft een nieuwe voorzitter
Na bijna 20 jaar heeft Corrie Hoekstra-van Vuurde
op 3 mei 2021 de voorzittershamer van het
Loosduins Museum de Korenschuur
overgedragen aan Pjer Wijsman.

Lees meer

Dagelijks Bestuur

Pjer Wijsman 3 
Pjer Wijsman

Marian van den Hoek 3x4 
Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4 
Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 
Ramon Meesters

Jan Janssen 3x4
Jan Janssen 

Wouter van Elst 3x4 
Wouter van Elst

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen  in 2021

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2022 Gesprekspartners Onderwerp                    
1 feb. dhr. Koos Maquelin, Kom Loosduinen!

Ondertekening intentieverklaring inzake
winkelcentrum Loosduinen

15 feb. mw. Te Lindert, mw. Ouwens, dhr. Bakker,
mw. Hielkema, mw. Mentink, dhr. Broke
Presentatie Landschapspark Madestein/
Vroondaal
15 feb. mw. De Hoop, gemeente, mw. Dijk Kennismaking Bewonerscommissie
Loosduinen
1 maart mw. Krul Verzilveren
15 maart dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker
15 maart mw. Boersma, dhr. Versteegh Sportief Besteed
1 april mw. Krul en mw. Fahne  
12 april dhr. Boelhouwer  
10 mei mw. Besseling, dhr. Boogaards,
dhr. Boelhouwer
 
     

          Klik op:  Gastenlijst 2021  Gastenlijst 2020   Gastenlijst 2019  Gastenlijst 2018  Gastenlijst 2017  

 Gastenlijst 2016   Gastenlijst 2015    Gastenlijst 2014   Gastenlijst 2013

Van de voorzitter

Pjer_Wijsman_2.jpgIn de Posthoorn staat wekelijks een column van de voorzitter, Pjer Wijsman.

Deze week: Tegenstrijdigheden

Terugkijkend kom ik veel tegenstrijdig-heden tegen en daar wil ik even met u over van gedachten wisselen. Tegenstrijdigheden in de zin van hoe komt men erop of hoe kan men zoiets bedenken en ondertussen het tegenovergestelde willen bereiken of zelfs eisen!

 Lees hier de hele column

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten
Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Nieuwkijkduin.nl/het-plan

 Verplicht in Duitsland

Verplicht naar DuitslandDit boek, geschreven door
Theo van Daalhoff, een ras-Loosduiner, is 30 april 2020 aangeboden aan de voorzitter van de CL, Pjer Wijsman en de stadsdeel-directeur, Mustapha el Boumeshouli. Het boek gaat over de dwangarbeid in Duitsland. 
               Een helder geschreven , meeslepend
                                  en indringend boek.
     Klik op: Verslag van de uitreiking van het boek

  Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
stadsdeelwethouder voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor
2018 en 2019 geactualiseerd. 

 Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van stra-ten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijk-beraden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid. Prioriteiten zijn vastgesteld op:
- Jeugd en Onderwijs      - Wonen
- Bedrijvigheid                  - Leefbaarheid en Veiligheid
- Werk en Inkomen          - Opvoeding en Zorg
- Sociale cohesie                - Buurtbetrokkenheid

                   Klik hier voor alle programma's

De toekomst van LoosduinenToekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

  • Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.
  • Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
  • Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.
  • Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.
  • Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.
  • Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

=========================================================================

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,
op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:  

20180710 19460120180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

  Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                 Hans van Gelderen      Loes Westerduin             Ineke Weijs
      genodigden toe, waaronder                      voorzitter pr. groep           wijkberaad                    wijkberaad
              gemeenteraadsleden                           Welzijn en Beheer               Houtwijk                Kom Loosduinen

Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig