Vergadering 21 maart 2023.   Aanvang: 19:30 uur

   Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering

 ====================

Vorige vergadering 31 januari 2022

Klik op:   *Agenda   *Verslag vorige vergadering
====================================================================== 

Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin   *Stadsdeelwethouder 

   *Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen *Kunstwerken in Loosduinen 

*Wijkagenda  * Brieven/adviezen   
   

 Logo 100 jaar

Op 1 juli 202 bestaat de Commissie Loosduinen 100 jaar.

Om dit jubileum goed te kunnen vieren heeft de commissie een brief aan het College van B&W gestuurd met een subsidieverzoek.  Lees hier de brief.

De columns van de voorzitter Pjer Wijsman, die iedere week in de Posthoorn verschijnen, zullen dit jaar ook in het teken staan van dit 100-jarige jubileum.

Van de voorzitter

Pjer_Wijsman_2.jpg In de Posthoorn deze week:
Een enquêtecommissie

We hebben er weer één, een enquêtecommissie en deze keer gaat het over een Haagse zaak. Opgetuigd met lokale politici, die mensen bevragen over het ‘Amare gebeuren’. Met name over de financiële situatie en waarom dit een bijna-bodemloze put werd, die wel betaald werd vanuit de belastingcentjes van de inwoners van Den Haag.


                     
 Lees hier de hele column


Burgemeester opent tentoonstelling

Burgemeester Van Zanen Opening tentoonstellingheeft het 100-jarig jubileum van Loosduinen gestart met de opening van een tentoonstelling in het Loosduins museum. 

Opening tentoonstelling2

Klik hier voor de reportage
van deze opening.

 

Raad in de stad
Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in het stadsdeel.

Raad in de stad21 november 2022 was er een bijeenkomst in Loosduinen.
Lees hier
 *De inspraaktekst van de voor-zitter van de  Cie. Loosduinen, en
*het verslag van deze bijeenkomst

Politiek debat 22 

De Commissie Loosduinen heeft
25 januari '22 een verkiezingsdebat georganiseerd. 
Dit debat is te zien op TV Loosduinen. Klik hier

Politiek debat2 22 

 Jaarverslag 2021

Ingekomen post 2022 

Activiteitenkalender Loosduinen
 

Klik op: Radioprogramma
"De Toekomst van Loosduinen

 

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Klik hier voor het manifest van 2017

  

Dagelijks Bestuur

Pjer Wijsman 3 Pjer Wijsman

Marian van den Hoek 3x4Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 Ramon Meesters Jan Janssen 3x4Jan Janssen 

Wouter van Elst 3x4Wouter van Elst

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen  in 2022

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2022 Gesprekspartners Onderwerp                    
1 feb.   dhr. Koos Maquelin, Kom Loosduinen!

 Ondertekening intentieverklaring inzake
 winkelcentrum Loosduinen

15 feb.   mw. Te Lindert, mw. Ouwens, dhr. Bakker,
 mw. Hielkema, mw. Mentink, dhr. Broke
 Presentatie Landschapspark Madestein/
 Vroondaal
15 feb.   mw. De Hoop, gemeente, mw. Dijk  Kennismaking Bewonerscommissie
 Loosduinen
1 maart   mw. Krul  Verzilveren
15 maart   dhr. Boelhouwer (studio Boelhouwer)  Orde van de Peenbuiker
15 maart   mw. Boersma, dhr. Versteegh  Sportief Besteed
1 april   mw. Krul en mw. Fahne  
12 april   dhr. Boelhouwer  
10 mei   mw. Besseling, dhr. Boogaards,
 dhr. Boelhouwer
 
6 sept. 

 dhr. Boelhouwer en mw. Verkade
 (goudsmit)

 Presentatie proefdruk drieluikfolder
 100 jaar CL, oorkonde en reversspeld.
6 sept.   dhr. van Baarsel  Vroondaal, inventarisatie en rubricering
 zorgpunten van bewoners
20 sept.   mw. de Hoop (DSO),
 mw. van der Werff (Blauwhoed)
 Bestemmingsplannen /vergunningen
4 okt.   dhr. van der Spiegel (hengelsportver.
 Groene Hart in Madestein)
 Presentatie van de vereniging
1 nov.   mw. Baneke (Dietz)
 mw. de Bruin (Urban Intrest)
 Woningbouwontwikkeling 
 Colijnplein 12 - 20
1 nov.   mw. Woudstra (griffie)  Raad in de stad op 21 november
15 nov.   dhr. Boelhouwer  Resultaat/aanpassingen
 drieluikfolder 100 jaar CL

          Klik op:  Gastenlijst 2021  Gastenlijst 2020   Gastenlijst 2019  Gastenlijst 2018  Gastenlijst 2017  

 Gastenlijst 2016   Gastenlijst 2015    Gastenlijst 2014   Gastenlijst 2013

 

 

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Volg hier, d.m.v. een webcam, de bouw van de entree
van de ondergrondse entree en fietsenstalling (Eef)

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
stadsdeelwethouder voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

====================================

Wijkagenda

In de wijkprogramma’s of wijkagenda’s staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen die in de wijk woont, leeft of werkt. Samen werken om de wijk te verbeteren.

Lees meer

  Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

Klik ook op: de kunstwerken gemeentebreed