Nieuws CL

Volgende vergadering: 8 oktober 2019, aanvang 19:30 uur

Plaats: Abdijkerk (Willem III straat 40)

Klik op:   * Agenda    * Verslag vorige vergadering

 ===================================

Vorige vergadering: 

Klik op:  *Agenda   *Verslag vorige vergadering

 

 Klik op:

 

* Jaarverslag 2018

* Gasten Dagelijks Bestuur

* Postlijst mei 2019

* Meerjarenplan CL 2016-2019

* Uitvoeringsprogramma CL 

* Activiteitenkalender Loosduinen

* Brieven/adviezen

 

 

Herstructurering Kijkduin

 

Kijkduin Toekomst

 

De plannen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:  Nieuw Kijkduin

 

Omgevingswet

Afbeeldingsresultaat voor omgevingswet 2021Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Minder en overzichtelijke regels,

meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de omgevingswet voor staat.

Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag "Mag het wel?".

 

Op 21 maart 2019 heeft de gemeente in de projectgroep ROV

een presentatie gegeven over deze wet.

Lees hier deze presentatie.

 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

 

Den Haag zal — in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie — vóór 2020 een stresstest moeten afleggen. Daarin moeten de resultaten staan van een onderzoek, of zich — gelet op de te verwachten langdurige regen-en droogteperiodes gedurende de periode2020-2050in de stad kwetsbare situaties en plekken voordoen.De Commissie Loosduinen heeft brieven gestuurd aan de wethouders De Mos en Van Tongeren, met het verzoek om ook voor Loosduinen een stresstest op te stellen. 

Klik op:

*Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

*Brief aan wethouder De Mos

*Brief aan wethouder Van Tongeren

 

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er

op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                      Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden, te weten:  

20180710 194601

20180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

Voorzitter Pjer Wijsman spreekt genodigden       Hans van Gelderen             Loes Westerduin                         Ineke Weijs

toe, w.o. gemeenteraadsleden                           voorzitter pr. groep                 wijkberaad                               wijkberaad

                                                                                         Welzijn en Beheer                      Houtwijk                             Kom Loosduinen

 

Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig

Meer groen in Loosduinen

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

 

Klik op: * Mailbericht Overzicht plekken voor bomen

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 

De Commissie Loosduinen CL)

neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's

 

Foto Rachid Guernaoui

Stadsdeelwethouder

Rachid Guernaoui is de nieuwe

stadsdeelwethouder voor Loosduinen.

 

 

 

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, 

   o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


 

Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


 

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2019

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant) 

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

08 jan.

Mw. C. Cammelbeeck, projectleider DSO

Presentatie Kraayenstein

15 jan.

 

15 jan.

 

Mw. Remmerswaal en dhr. G. Booltink(DSO)

 

Dhr. ’s-Jongers, mw.F. Paijens (PEP) en MW. M. el Adlouni (gemeente Den Haag, SD Loosduinen)

Loosduinse Hoofdplein

 

Rapport PEP over vitaliteit van besturen

 

22 jan.

Dhr. Van Lonkhuijzen, SZW

Wijkuitvoeringsplannen 2019

29 jan.

 

 

29 jan.

Dhr. Bouwhuis (Lingotto), dhr. Kruining (AA Architecten, Van Rossum (DSO)

 

Dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur

Ontmoetingskerk

 

Participatie digitale tools

05 maart

Mw. Nuri, Teamleider Dakloosheid Gemeente

Opvang daklozen

12 maart

Mw. Schuller (Bibliotheek Waldeck)

Cultuur

19 maart

Dhr. Van Aten (predikant Abdijkerk)

Werkzaamheden

26 maart

Dhr. Medenblik, voorzitter ZKD

Terrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek

02 april

Dhr. Dijkers en Guus (Staedion)

Notenbuurt

09 april

Mw. Versteeg en Badon (Uitvaartzorg)

Sterven in Loosduinen

07 mei

07 mei

07 mei

Mw. van Dijk Rodenrijs, gemeente

Dhr. Bianchi, Fietsersbond

Mw. Klokkenburg, Fractievertegenwoordiger CU

Straatnaamvoorstellen Vroondaal

Vervoersplan 2020

Kennismaking

14 mei

14 mei

Mw. Tseggai, raadslid PvdA

Dhr. Bos, Haagse Stads Partij

Kennismaking

Kennismaking

21 mei

21 mei

Mw. De Hoop

Dhr. Smit, raadslid PvdD

Kennismaking

Kennismaking

28 mei

 

28 mei

- Mw. Remmerswaal (DSO), dhr. Booltink, projectleider

- Dhr. v/d Wetering en Aldenhoven, b.o. Kom Loosd.

Parkeerplaats achter Albert Heijn (L. Hoofdplein)

04 juni

Wethouder Revis

Lopende zaken

11 juni

Dhr. De Vuyst, raadslid Groenlinks

Kennismaking

18 juni

Mw. Frey, Fractievertegenwoordiger CDA

Dhr. Van Welij, Bewonerscie. Vroondaal Zuid

Kennismaking

Bewonerscommissie Vroondaal 

25 juni

Dhr. Noordermeer, manager w.c. Loosduinen

Winkelcentrum

02 juli

Dhr. Hijstek, Groenlinks  Kennismaking 

10 sept.

Mw. De Hoop, gebiedsregisseur en dhr. Booltink, projectleider

ADS-velden en winkelcentrum Loosduinen

24 sept.

Mw. Brekelmans

Ontwikkeling landhuis Ockenburg

01 okt.

- Mw. Ates en mw. Wenink, Groenlinks

- Mw. El Boumeshouli, stadsdeeldirecteur

Kennismaking en armoedebeleid

Kennismaking

08 okt.

Dhr. Lonkhuyzen, stadsdeelkantoor

Wijkuitvoeringsprogramma

22 okt.

Mw. Van der Meijden en mw. Oskamp, gemeente

Mobiliteitstransitie in Loosduinen

 

Klik op:   * Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017    * Gastenlijst 2016

   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)