Nieuws CL

Volgende vergadering: 28 mei 2019, aanvang 19:30 uur

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

Klik op:  *Agenda   *Wijkuitvoeringsplannen   *Verslag vorige vergadering   *Concept jaarverslag CL-gedeelte

===================================

Vergadering van dinsdag 5 februari 2019

Klik op:  * Agenda   *Verslag vorige vergadering

 

 Klik op:

* Gasten Dagelijks Bestuur

* Postlijst februari 2019

* Jaarverslag CL 2017

* Meerjarenplan CL 2016-2019

* Uitvoeringsprogramma CL 

* Activiteitenkalender Loosduinen

 

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal 170 euro per maand of maximaal 1.700 euro per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. In 2018 was de vergoeding nog 150 euro per maand of maximaal 1.500 euro per jaar. Lees meer

 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Den Haag zal — in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie — vóór 2020 een stresstest moeten afleggen. Daarin moeten de resultaten staan van een onderzoek, of zich gelet op de te verwachten langdurige regen-en droogteperiodes gedurende de periode2020-2050in de stad kwetsbare situaties en plekken voordoen.De Commissie Loosduinen heeft brieven gestuurd aan de wethouders De Mos en Van Tongeren, met het verzoek om ook voor Loosduinen een stresstest op te stellen. Klik op:

*Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

*Brief aan wethouder De Mos

*Brief aan wethouder Van Tongeren

 

Clubhuis Wings (Mozartlaan)

wings

Zoals bekend zalhet voormalige veld van Wings aan de Mozartlaan een parkachtige bestemming krijgen.

Dit betekent ook een mogelijke aanpassing van de activiteiten in het Wingsgebouw. 

 

De eigenaren van Wings willen met een enquête informatie krijgen over de wensen en behoeften voor de toekomst van dit gebouw.

Klik hier voor het enquêteformulier.

Meer informatie is te zien op de website: https:/www.cojowings.nl

 

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er

op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                      Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden, te weten:       

20180710 194601

 20180710 195632 2a klein20180710 200842 2a klein20180710 200207 2a klein

Nicole Olvers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig.       

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen


Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

 

Klik op: * Mailbericht Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's

 

Foto Rachid Guernaoui

Stadsdeelwethouder

Rachid Guernaoui is de nieuwe

stadsdeelwethouder voor Loosduinen.

 

Herstructurering Kijkduin 

Kijkduin Toekomst

 

De plannen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op

Nieuwsbrief d.d. 8 januari 2019

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 De Commissie Loosduinen (CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loos-duinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, 

   o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2019

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant) 

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

08 jan.

Mw. C. Cammelbeeck, projectleider DSO

Presentatie Kraayenstein

15 jan.

 

15 jan.

 

Mw. Remmerswaal en dhr. G. Booltink(DSO)

 

Dhr. ’s-Jongers, mw.F. Paijens (PEP) en MW. M. el Adlouni (gemeente Den Haag, SD Loosduinen)

Loosduinse Hoofdplein

 

Rapport PEP over vitaliteit van besturen

 

22 jan.

Dhr. Van Lonkhuijzen, SZW

Wijkuitvoeringsplannen 2019

29 jan.

 

 

29 jan.

Dhr. Bouwhuis (Lingotto), dhr. Kruining (AA Architecten, Van Rossum (DSO)

 

Dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur

Ontmoetingskerk

 

Participatie digitale tools

5 maart

Mw. Nuri, Teamleider Dakloosheid Gemeente

Opvang daklozen

12 maart

Mw. Schuller (Bibliotheek Waldeck)

Cultuur

19 maart

Dhr. Van Aten (predikant Abdijkerk)

Werkzaamheden

26 maart

Dhr. Medenblik, voorzitter ZKD

Terrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek

2 april

Dhr. Mekers (Staedion)

Notenbuurt

9 april

Mw. Van Wende (Uitvaartzorg)

Sterven in Loosduinen

 

Klik op:   * Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017    * Gastenlijst 2016

   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst

 


 

29 januari

11.00-11.30 u

11.30 -12.00 u

De heren Bouwhuis (Lingotto), Kruijning (AAArchitecten bv) en van Rossum (DSO)

Dhr. Benthem (stadsdeel Loosduinen)

Ontmoetingskerk

Participatie met digitale tools