Nieuws CL

Volgende vergadering: 24 maart 2020, aanvang 19:30 uur

Plaats: Abdijkerk (Willem III straat 40)

Klik op:  .................

==============================================================================================

Vorige vergadering: 

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering   *Postlijst inkomend 2019   *Postlijst uitgaand 2019

=================================================================================

 Klik op:                            CL-manifest: De toekomst van Loosduinen 

    Postlijst januari 2020 

Uitvoeringsprogramma CL

Jaarverslag 2018
Brieven/adviezen

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen

 


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen 2020

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant) 

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

21 jan.

 

21 jan.

Dhr. H. de Haan,Projectleider nieuwbouw, Lucas Onderwijs

Dhr. F. Schopman

Bouwplan Lucas Onderwijs

 

Denksportcentrum

28 jan. Mw. Corver Buurthuis Wings
11 feb. Dhr. Verbaan, gemeente  Communicatie CL
     

 

Klik op:       *Gastenlijst 2019     *Gastenlijst 2018     * Gastenlijst 2017    * Gastenlijst 2016

*Gastenlijst 2015    *Gastenlijst 2014   *Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

 

Herstructurering Kijkduin

 

Kijkduin Toekomst

 

De plannen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:  Nieuw Kijkduin

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 

De Commissie Loosduinen CL)

neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

 

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

                                Van de voorzitter

 

Pjer Wijsman

In de Posthoorn is wekelijks een column te lezen van de voorzitter van de Commissie Loosduinen, Pjer Wijsman.

De laatste column is gewijd aan het in samenhang en integraal aanpakken van projecten.

 

        Lees hier de hele column

 Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

 

Hilbert Bredemeijer is de

nieuwe stadsdeelwethouder

voor Loosduinen

 

----------------------------------------------------------------

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

 

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

 

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

*Jeugd en Onderwijs

*Wonen

*Bedrijvigheid 

* Leefbaarheid en Veiligheid

De toekomst van Loosduinen

 

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en 

   levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en

   overbewoning.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen,

   o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,

op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:       

20180710 194601

20180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                        Hans van Gelderen              Loes Westerduin                      Ineke Weijs

genodigden toe, w.o. gemeenteraadsleden           voorzitter pr. groep                   wijkberaad                          wijkberaad

                                        Welzijn en Beheer                      Houtwijk                           Kom Loosduinen

                               

                                                                                    Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig