Vergadering 28 juni 2022.  Aanvang 19:30 uur
Plaats: Kantine voetbalvereniging Houtwijk
L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG Den Haag

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering
*Projectenlijst   *Actualisering projectenlijst BWK

=================================================================================

Vorige vergadering 24 mei 2022

Klik op: 

*Agenda   *Verslag vorige vergadering  * Projectenlijst


Deltaplein nieuw

21 juni 2022 was er in Hotel Atlantic een informatie-/inloop-avond door de gemeente over het concept-voorontwerp Deltaplein, Boulevard en kop Kijkduinsestraat.

Klik op: *Uitnodigingsbrief  *Concept-voorontwerp

 

 

De projectenlijst bevat: 
- Kindcentrum en Nieuwbouw Donker Curtiusstraat 2
- Nieuwbouw landgoed Rosenburg
- Opknappen Loosduinse Hoofdplein
- Herinrichting Dalen en Brinken in Kraayenstein
- Nieuwbouwplannen op plek van tuincentrum Hanenburg
- Paviljoen op de weide naast de molen
- Transformatie Azivo/Vredesteingebouw
- Herinrichring Houtwijk (opmaat Residentiekwaliteit)
- Invulling terrein Connection
- Invulling Oude Haagweg 4-32