Nieuws ROV

 Volgende vergadering: 1 oktober 2019

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

Klik op: *Agenda     *Verslag vorige vergadering    *Voortgangslijst projecten

=================================================================================

Vergadering van de projectgroep van 25 juni 2019

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering    *Voortgangslijst projecten