Nieuws ROV

 Volgende vergadering: 21 mei 2019

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

Klik op:  *Agenda  *Wijkuitvoeringsplannen 2019   *Verslag vorige vergadering

*Voortgangslijst   *Jaarverslag ROV 2018

=================================================================================

Vergadering van de projectgroep van 29 januari 2019

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering

*Plannen Driehoek Loosduinen  *Voortgangslijst projecten