Algemeen

Projectgroep Welzijn en Beheer 

De projectgroep, één van de twee projectgroepen van de Commissie Loosduinen,
heeft met name tot taak het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied
van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
 

Samenstelling

  Functie / namens
mevr. M. van den Hoek Voorzitter
dhr. S. Brinkhorst Waldeck, Bohemen en Kijkduin
mevr. T. Zee Kraayenstein 

dhr. S. Develing

Kom Loosduinen 
dhr. L. van de Dobbelsteen Kom Loosduinen, plaatsvervanger
mevr. C. van der Kruit Nieuw Waldeck
mevr. R. Sikking Nieuw Waldeck, plaatsvervanger
mevr, M. Pacqué Notenbuurt 
dhr. S. Bergmans Houtwijk 
mevr. Y. Hartman Houtwijk, plaatsvervanger
dhr. H. Esser Seniorencollectief
 mevr. M. el Adlouni Stadsdeelkantoor Loosduinen