Nieuws WB

Volgende vergadering: 10 maart 2020, aanvang 19:30 uur

Plaats: De Henneberg, Tramstraat 15, Loosduinen

Klik op:   

===============================================================

Vorige vergadering

Klik op: *Agenda    *Verslag vorige vergadering


Bethel VivendiAmadeus is een sociëteit voor bewoners in Loosduinen.

Tweemaal per maand worden in de voormalige Bethelkerk, hoek Mozartlaan/Händellaan, ontmoetingsbijeenkomsten gehouden met een inhoudelijk thema. Daarnaast worden excursies en uitstapjes georganiseerd.

Lees hier meer over de activiteiten

 

 Er is onderzoek gedaan naar de huisvesting

van 75-plussers in Loosduinen   

Gebiedsscan Voorblad Wonen en Zorg

 

Lees meer:

 

Gebiedsscan Wonen & Zorg

 

*deel 1   *deel 2

 
Ondergrondse Afval Containers (Orac's)
Orac
Heeft u vragen? 
Kom dan naar het spreekuur in het stadsdeelkantoor:
iedere woensdag van 9:00 tot 11:00 uur.

Klik hier voor de gemeentelijke

informatie over de Orac´s

 


 

Buurthuis 27 maart

Buurthuis van de Toekomst 

In 2012 is het idee van het Buurthuis van de Toekomst geïntroduceerd.

Inmiddels zijn er al veel Buurthuizen van de Toekomst gerealiseerd in Den Haag, waarvan ook een aantal in Loosduinen. Te weten:

GDA Loosduinen        Madesteinweg 10

www.rksvgda.nl

Wijndaelercentrum    Cath. v. Renesstraat 8 

www.florence.nl

Storks                            Schapenatjesduin 9

www.storks.nl

Hvv Ras    Alberdastraat 15

www.hvvras.nl

Wings                            Mozartlaan 179

www.svwings.nl

Centrum Houthaghe  Toon Dupuisstraat 10

www.florence.nl/houthaghe

SV Loosduinen    Madesteinweg 17

www.svloosduinen.com 

Quick                      Sav. Lohmanlaan 215    

www.quick.nl

SV DUNO              Mgr. Nolenslaan 9                    

www.hsvduno.nl

The Hungry Mind  Wijndaelerweg 9a

www.thehungrymind.nl

SV Houtwijk              L. v. Vuurdestraat 16

www.svhoutwijk.nl

PGS Vogel    Wijndaelerweg 9

www.pgsvogel.nl

 

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie.

Zoekt u ruimte voor een activiteit? Klik hier