Vergadering 29 maart 2022.   Aanvang: 19:30 uur
   Plaats: Popradar, Burg. Hovylaan 12, Loosduinen

Klik op:    *Agenda   *Verslag vorige vergadering   *Jaarverslag 2021   *Financiën 2021

*Conferentie "Toekomst van Loosduinen"   *Revisie "Toekomst van Loosduinen"

 

Vorige vergadering 1 februari 2022
Klik op:  *Agenda 

 


Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin   *Stadsdeelwethouder 

   *Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen

*Verplicht in Duitsland    *Kunstwerken in Loosduinen       *Wijkprogramma's 

*Meer groen in Loosduinen          * Brieven/adviezen 2019       *Commissie Loosduinen 95 jaar

Politiek debat 22 

De Commissie Loosduinen heeft
25 januari '22 een verkiezingsdebat georganiseerd. 
Dit debat is te zien op TV Loosduinen. Klik hier

Politiek debat2 22 

 Jaarverslag 2021

Uitvoeringsprogramma CL

 Radioprogramma
"De Toekomst van Loosduinen
Postlijst maart 2020  

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen
     

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Schetsontwerp Kroplaan


Klik op:  

Schetsontwerp Hildo Kroplaan & Gerrit van der Veenlaan 

Bewonersbrief Hildo Kroplaan 

  

overname voorzittershamer loosduins museum2

Het Loosduins museum heeft een nieuwe voorzitter

Na bijna 20 jaar heeft Corrie Hoekstra-van Vuurde
op 3 mei 2021 de voorzittershamer van het
Loosduins Museum de Korenschuur
overgedragen aan Pjer Wijsman.

 

Lees meer

Dagelijks Bestuur

Pjer Wijsman 3 
Pjer Wijsman

 

Marian van den Hoek 3x4 
Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4 
Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 
Ramon Meesters

Jan Janssen 3x4
Jan Janssen 

Wouter van Elst 3x4 
Wouter van Elst

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen  in 2021

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2022 Gesprekspartners Onderwerp                    
1 feb. Dhr. Koos Maquelin, Kom Loosduinen!

Ondertekening intentieverklaring inzake
winkelcentrum Loosduinen

15 feb. Mw. Te Lindert, mw. Ouwens,
mw. Hielkema, mw. Mentink,
dhr. Bakker, dhr. Broke
Presentatie Landschapspark Madestein/
Vroondaal
15 feb. Mw. De Hoop, gemeente, mw. Dijk Kennismaking Bewonerscommissie
Loosduinen
1 maart Mw. Krul Verzilveren
15 maart Dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker
15 maart Mw. Boersma, dhr. Versteegh Sportief Besteed

 

 2021  Gesprekspartners  Onderwerp                    

02 feb.

Mw. Jansen en dhr. Blockhuis, werkgroep: Buren van Beethovenplantsoen

Nieuwbouw Cornelie van Zantenstraat

09 feb. 

Dhr. van der Valst en dhr. P. Meker,
Staedion.

Mw. Janssen en dhr. Blockhuis, Beethovenplantsoen

Project: KPN- gebouw   

Bezwaar tegen bebouwing                      

16 feb Mw. de Hoop, gebiedsregisseur gemeente Voortgangslijst ROV
02 maart Dhr. de Hoog, gemeente Wijkagenda
16 maart Dhr. Boelhouwer PR CL 100 jaar
24 maart Dhr. de Hoog en dhr. Hamelink, gemeente Wijkagenda
30 maart Dhr. Sikking, bewoner Loosduinen Overname website
13 april Mw. van Gelder Stadmakersfestival; co-creatie Loosduinen
06 juli Mw. Hielkema en dhr. Mentink, gemeente Landschapspark Madestein
13 juli Mw. van den Broek, projectleider Kraayenstein Erfgoedpark
17 juli Dhr. Bootlink, gemeente, afd. economie Winkelontwikkeling Loosduinse Hoofdplein
07 sept. Mw. de Hoop, gebiedsregisseur gemeente  Projectenlijst ROV
26 okt. Wethouder Bredemeijer en stadsdeeldirecteur el Boumeshouli Beantwoorden vragen vanuit CL
02 nov.

Mw. el Adlouni, gemeente

Nister en dhr. de Groot, Griffie DH

Dhr. Thier en dhr. Ockhuysen, bewoners Loosduinen

Richtlijnenbrief

Promotie Raad van de Stad

Onveilige verkeersituatie Loosduinse Hoodstraat/Lozerlaan

16 nov.

Dhr. van de Helm, raadslid VVD

Dhr. Boelhouwer

Mw. de Hoop, gebiedsregisseur gemeente

Bijpraatsessie

Orde van de Peenbuiker

Voorstellen nieuwe projectleiders

30 nov. Dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker
07 dec.

Dhr. de Hoog, gemeente en dhr. Gallens, HOPLR

Mevr. Snel en dhr. Hofman, Architecten Dhr. de Groot, Projectontwikkelaar

Instructie HOPLR, een informatiewebsite die per wijk kan worden gebruikt. Uitleg Dashboard

Project Hanenburg

21 dec. Mevr. Boersma en dhr. Versteegh DB sportief vesteed

          Klik op:    *Gastenlijst 2020   *Gastenlijst 2019    *Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017  

 * Gastenlijst 2016   *Gastenlijst 2015    *Gastenlijst 2014   *Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

Van de voorzitter

In de Posthoorn staat wekelijks een column van de voorzitter, Pjer Wijsman.

Deze week: Oppervlakkigheid

Pjer_Wijsman_2.jpgU kent de uitdrukking wel: ‘Praten over koetjes en kalfjes’. Een uitdruk-king, die uitlegt dat we heel opper-vlakkig met elkaar spreken en dit gebeurt vaak omdat we elkaar nauwelijks kennen.

Ga er niet met gestrekt been in; respect voor elkaar brengt je veel verder!

 Lees hier de hele column

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten
Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Nieuwkijkduin.nl/het-plan

 Verplicht in Duitsland

Verplicht naar DuitslandDit boek, geschreven door
Theo van Daalhoff, een ras-Loosduiner, is 30 april 2020 aangeboden aan de voorzitter van de CL, Pjer Wijsman en de stadsdeel-directeur, Mustapha el Boumeshouli.
Het boek gaat over de dwangarbeid in Duitsland. 
               Een helder geschreven , meeslepend
                                  en indringend boek.
     Klik op: Verslag van de uitreiking van het boek

  Kunstwerken in Loosduinen


Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
nieuwe stadsdeelwethouder
voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor
2018 en 2019 geactualiseerd. 

 Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van stra-ten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijk-beraden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.
Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 • Jeugd en Onderwijs
 • Wonen
 • Bedrijvigheid
 • Leefbaarheid en Veiligheid
 • Werk en Inkomen
 • Opvoeding en Zorg
 • Sociale cohesie
 • Buurtbetrokkenheid

                   Klik hier voor alle programma's

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

 • Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.
 • Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
 • Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.
 • Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.
 • Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.
 • Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

=========================================================================

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,
op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:  

20180710 19460120180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

  Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                 Hans van Gelderen      Loes Westerduin             Ineke Weijs
      genodigden toe, waaronder                      voorzitter pr. groep           wijkberaad                    wijkberaad
              gemeenteraadsleden                           Welzijn en Beheer               Houtwijk                Kom Loosduinen

Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig