Vergadering 9 maart 2021 (digitaal)

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering


===================================================================================

Vorige vergadering 8 december 2020: 

Klik op:*Agenda     *Verslag vorige vergadering

=======================================================================

Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin     *Manifest: De toekomst van Loosduinen

*Verplicht in Duitsland    *Kunstwerken in Loosduinen       *Wijkprogramma's 

*Meer groen in Loosduinen      *Stadsdeelwethouder       * Brieven/adviezen 2019 

*Commissie Loosduinen 95 jaar

 

 Jaarverslag 2019

Uitvoeringsprogramma CL

 
Postlijst maart 2020  

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen

 

            DB 2021 smal met namen 2

            Overleggen van het

             Dagelijks Bestuur

          met externen  in 2021

 Datum  Gesprekspartners  Onderwerp                    

 2 feb. 

 2 feb.

 Mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor

 Dhr. van den Ende en mw. Knoester

 Diverse zaken                 

 Kennismaking

 9 feb. 

 9 feb.

 Dhr. van der Valst en dhr. P. Meker, Staedion

 Mw. Janssen en dhr. Blockhuis, Beethovenplantsoen

 Project: KPN- gebouw   

 Bezwaar tegen bebouwing              

 16 feb  Mw. de Hoop, gemeente   Voortgangslijst ROV

 
                  Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen in 2020

Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag. 

  Datum

  Gesprekspartners

  Onderwerp

 21 jan.

 21 jan.

 dhr. De Haan, Lucas Onderwijs

 dhr. Schopman

 Bouwplan Lucas Onderwijs

 Denksportcentrum

 28 jan.  mw. Corver, Buurthuis Wings  Buurthuis Wings
 11 feb.  dhr. Verbaan en mw. Voois-Barelds, gemeente   Communicatie CL
 10 maart  dhr. Smit, gemeente  Bouwplan Zichtenburglaan 
 19 mei  mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor  Stavasa WJP Loosduinen
 26 mei  dhr. de Hoog, stadsdeelkantoor  Wijkagenda

 02 juni

 dhr. Appeldoorn, stadsdeelkantoor
 dhr. Smit, stadsdeelkantoor

 Groen in Loosduinen
 Stavaza fysieke domein

 16 juni  mw. de Hoop, gemeente  Voortgangslijst ROV
 23 juni  mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor  Subsidieverzoek 2020-2021
 30 juni  dhr. de Hoog & dhr. Hamelijk, stadsdeelkantoor  Wijkagenda
 21 juli  dhr. Booltink en mw. Remmerswaal, gemeente  Loosduinse Hoofdplein
 03 sept.   wethouder M. Balster  Diverse zaken
 06 okt.   dhr. de Hoog, stadsdeelkantoor  Wijkagenda Houtwijk
 13 okt.   mw. de Jong & dhr. Meker, Staedion

 Project Notenplein         Loosduinse Hof

 27 okt. 

 

 27 okt.

 mw. Ewalt & dhr. de Wilde, Staat bv, dhr. Alloui,   gemeente

 mw. Ewalt & dhr. de Wilde, Staat bv, dhr. Booltink,   gemeente

Ontwikkeling landgoed Rosenburg

 

Project Boemendaal

 10 nov.   mw. Huijgen, mw. van den Broeke en mw. Knezevic,   gemeente Opknapbeurten in de wijken
 24 nov.   mw. de Hoop, gemeente  Voortgangslijst ROV
 03 dec.   wethouder A. Mulder  Kennismaking en diverse zaken

Klik op:       *Gastenlijst 2019    *Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017  
 * Gastenlijst 2016   
*Gastenlijst 2015    *Gastenlijst 2014   *Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

Van de voorzitter

In de Posthoorn is wekelijks een column te
lezen van de voorzitter, Pjer Wijsman.

Pjer 2021Deze week: De menselijke maat

De menselijke maat is een beetje ver-dwenen en in sommige gevallen ook het menselijke gevoel van hoe je over zaken denkt, terwijl je vastzit in kaders vanuit beroep of door cultuur bepaald!

Natuurlijk hebben we kaders nodig, zoals in richtlijnen, wetten en verordeningen, maar waar laten we het menselijke gevoel?

Lees hier de hele column

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten
Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Nieuwkijkduin.nl/het-plan

 Verplicht in Duitsland

Verplicht naar DuitslandDit boek, geschreven door
Theo van Daalhoff, een ras-Loosduiner, is 30 april 2020 aangeboden aan de voorzitter van de CL, Pjer Wijsman en de stadsdeel-directeur, Mustapha el Boumeshouli.
Het boek gaat over de dwangarbeid in Duitsland. 
               Een helder geschreven , meeslepend
                                  en indringend boek.
     Klik op: Verslag van de uitreiking van het boek

  Kunstwerken in Loosduinen


Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
nieuwe stadsdeelwethouder
voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor
2018 en 2019 geactualiseerd. 

 Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

Op veAfbeeldingsresultaat voor bomenrzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van stra-ten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijk-beraden en bewoners met idee├źn kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

De gemeente heeft programma┬┤s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.
Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 • Jeugd en Onderwijs
 • Wonen
 • Bedrijvigheid
 • Leefbaarheid en Veiligheid
 • Werk en Inkomen
 • Opvoeding en Zorg
 • Sociale cohesie
 • Buurtbetrokkenheid

                   Klik hier voor alle programma's

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

 • Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.
 • Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
 • Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.
 • Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.
 • Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.
 • Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

=========================================================================

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,
op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:  

20180710 19460120180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

  Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                 Hans van Gelderen      Loes Westerduin             Ineke Weijs
      genodigden toe, waaronder                      voorzitter pr. groep           wijkberaad                    wijkberaad
              gemeenteraadsleden                           Welzijn en Beheer               Houtwijk                Kom Loosduinen

Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig