Volgende vergadering: 26 mei 2020, aanvang 19:30 uur

Plaats: Abdijkerk (Willem III straat 40)

Klik op:  .................

===================================================================================

Vorige vergadering: 

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering   *Postlijst inkomend 2019   *Postlijst uitgaand 2019

=======================================================================

 Klik op: Manifest: De toekomst van Loosduinen

Postlijst januari 2020 

Uitvoeringsprogramma CL

Jaarverslag 2018
Brieven/adviezen

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen

 


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen 2020

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant) 

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

21 jan.
21 jan.

Dhr. H. de Haan, Lucas Onderwijs
Dhr. F. Schopman

Bouwplan Lucas Onderwijs
Denksportcentrum

28 jan. Mw. Corver Buurthuis Wings
11 feb. Dhr. Verbaan, gemeente  Communicatie CL
      

 Klik op:       *Gastenlijst 2019    *Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017  
 * Gastenlijst 2016   
*Gastenlijst 2015    *Gastenlijst 2014   *Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

 Herstructurering Kijkduin

 Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:  Nieuw Kijkduin

 Kunstwerken in Loosduinen


Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

Van de voorzitter

 Pjer Wijsman

In de Posthoorn is wekelijks een column te lezen van de voorzitter van de Commissie Loosduinen, Pjer Wijsman.

 

Het gaat in deze column om de manier waarop Pjer Wijsman en een paar anderen het gesprek aan willen gaan met de Loosduiner.

Lees hier de hele column

 Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de

nieuwe stadsdeelwethouder

voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

---------------------------------------------------------------

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor
2018 en 2019 geactualiseerd. 

 Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

Op veAfbeeldingsresultaat voor bomenrzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van stra-ten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijk-beraden en bewoners met idee├źn kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

De gemeente heeft programma┬┤s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.
Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 • Jeugd en Onderwijs
 • Wonen
 • Bedrijvigheid
 • Leefbaarheid en Veiligheid
 • Werk en Inkomen
 • Opvoeding en Zorg
 • Sociale cohesie
 • Buurtbetrokkenheid

Klik hier voor alle programma's

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

 • Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.
 • Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
 • Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.
 • Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.
 • Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.
 • Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest


De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,
op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:  

20180710 19460120180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs
Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                        Hans van Gelderen              Loes Westerduin                      Ineke Weijs genodigden toe, w.o. gemeenteraadsleden           voorzitter pr. groep                   wijkberaad                          wijkberaad                                                                                          Welzijn en Beheer                      Houtwijk                           Kom Loosduinen

                                                                               Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig