Door de Commissie Loosduinen uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen:

Klik op het onderwerp of reactie voor inzage 

   Datum Aan/Van:   Onderwerp  Reactie
  2019
  10 oktober

aan wethouder Van Asten

Besteding extra budget 2,5 miljoen  
  23 juli

aan wethouder De Mos

Connexionterrein in Houtwijk  
  23 juli

aan wethouder Revis

Connexionterrein in Houtwijk  
  19 juli

van wethouder Van Asten

Diverse aspecten verkeer/openbaar vervoer 10 oktober
  15 januari 

aan wethouders De Mos en
Van Tongeren

Stresstest Deltaplan 06 maart
  2018
  27 november aan wethouder Van Asten Belijning en bebording op en langs de wegen  
  10 mei aan vz. werkgroep Wings Denksportcentrum op terrein Wings  
  18 april aan formateur mw. Schippers  Aandachtspunten voor Collegeprogramma  
  08 maart aan wethouder Revis Plekken voor planten (fruit)bomen           (bijlage)  12 april
  2017
  02 juli Aan wethouder Wijsmuller Azivo-gebouw <> Visie Loosduinse Vaart  
  08 mei aan College B&W Verwijderen afvalbakken i.v.m. plaatsen Orac's  
 
2016 
  09 februari aan College B&W Busbuffer Kijkduin  
  03 maart aan Bureau Energieprojecten Windmolenpark op zee  
  31 mei aan wethouder Wijsmuller

Toekomst Bethelkerk

 23 juni
  16 november van wethouder Wijsmuller Toekomst Bethelkerk  
         
2015
  24 september aan wethouder Revis o.a. Kraayenstein Mondeling in CL 
  17 september van wethouder Baldewsingh Jeugdwerkloosheid
11 september 
  25 augustus aan wethouder Wijsmuller Zelfbouwkavels Oude Haagweg  
  14 juli van Wethouder Klein Antwoord aan F. Boesten inzake uitvoering WMO  
  30 juni aan Dhr. Honning (gemeente) Intentieverklaring Plan B Ockenburgh  
  16 juni aan Gemeentesecretaris Bouwplan Oude Haagweg 42-46 5 augustus 
  30 juni  aan College B&W Ondergrondse Rest Afval Containers (GFT-afval)  
  12 juni   aan College B&W Ondergrondse Rest Afval Containers  
  03 april

 aan DSO (gemeente)

Bouwplan Oude Haagweg 42-46

 7 april
  17 februari

 aan Wethouder De Bruin

Parkeerprobleem Vruchtenbuurt

 
 
2014
  02 december aan Wethouder Wijsmuller Plan B Landgoed Ockenburgh  
  06 november aan College B&W Reactie CL op Beleidsplan 2015-2016/verordening WMO  
  25 september van College B&W

Beleidsplan 2015-2016/verordening WMO

 
  25 juni aan Wethouder Klein

Ontwikkelingen WMO/AWBZ

 
  08 april aan informateur nieuw College

Actualisering visie Loosduinse Vaart

 
  04 februari aan Wethouder Smit

Internationale Ring

 
  25 januari aan Gemeenteraad

Visie op bestemmingsplan/MER Kijkduin/Ockenburgh

 
 
2013 
   11 november aan College B&W

Betaald parkeren Notenbuurt

 
   07 oktober van College B&W

Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh

 
   17 september aan College B&W

Reactie op M.E.R. Kijkduin 

 
  29 oktober aan wethouder Smit

Betaald parkeren Pioenweg e.o.

 
  16 juli van College B&W 

Naamgeving Openbare Ruimte

 
  27 mei van Wethouder Smit

Reactie op advies CL betaald parkeren Pioenweg e.o.

25 juni
  03 mei aan wethouder Klein

Ontwikkelingen WMO/AWBZ

24 juni
  15 april van Wethouder Smit

Adviesaanvraag betaald parkeren Pioenweg

14 mei
  10 april aan College B&W

Advies bestemmingsplan Rosenburg

 
   03 april aan College B&W

Zienswijze op Bestemmingsplan Houtwijk

 
  19 maart aan wethouder De Jong

Betrokkenheid CL bij nieuw plan Ockenburg

17 april
  19 maart van Wethouder Smit

Tramlijn 2

 
 

24 januari

aan Wethouder Norder Stedebouwkundig plan Vroondaal 15 februari
 
2012
 

31 januari

aan Wethouder Norder

Informatievoorziening door DSO

 

 

  6 februari

van College B&W 

Informatie aan CL

 

 

27 maart

aan Wethouder Smit

Betaald parkerenThorbeckelaan

27 juni 2012

 

  5 april

aan Wethouder De Jong

Hondenlosloopgebied park Ockenburgh

 

 

17 april

aan Stadsgewest Haaglanden

Dienstregeling OV 2013

  4 juni 2012

 

27 april

aan Wethouder Smit

Betaald parkeren Thorbeckelaan

13 juni 2012

 

  3 juli

aan Wethouder Smit

Divers, o.a. Tramlijn 2; uitnodiging voor CL

  2 okt. 2012

 

  6 december

aan Wethouder Smit

Internationale Ring