Inhoud: (klik op:)

*Herstructurering Kijkduin        *Agenda Ruimte voor de Stad      *Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  


 


Herstructurering Kijkduin

Al jaren wordt gesproken over de herinrichting van Kijkduin en in 2018 is daadwerkelijk gestart met deze herinrichting.

Op de website van de gemeente Den Haag is recente informatie te vinden:

Klik op:  https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/veel-veranderingen-in-kijkduin.htm

Er zijn diverse project-/werkgroepen actief die zowel in de voorbereidingsfase als gedurende de uitvoering een en ander nauwlettend hebben gevolgd c.q. zullen blijven volgen:

1. Werkgroep Kijkduin Bad             2. Overleggroep Kijkduin Bad

3. Werkgroep Kijkduin Binnen      4. Werkgroep Kijkduin Infrastructuur  5.Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin

Lees meer over de Overlegstructuur 

 

 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

 

Den Haag zal — in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie — vóór 2020 een stresstest moeten afleggen. Daarin moeten de resultaten staan van een onderzoek, of zich — gelet op de te verwachten langdurige regen-en droogteperiodes gedurende de periode2020-2050in de stad kwetsbare situaties en plekken voordoen.De Commissie Loosduinen heeft brieven gestuurd aan de wethouders De Mos en Van Tongeren, met het verzoek om ook voor Loosduinen een stresstest op te stellen. 

Klik op:

*Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

*Brief aan wethouder De Mos

*Brief aan wethouder Van Tongeren

Agenda Ruimte voor de stad

 

Afbeelding Gebiedsvisie bureau Plint

Op 4 september 2015 gaf wethouder Joris Weismuller het startsein voor een nieuwe kijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag.

Bewoners, ambtenaren en ondernemers bekeken op welke wijze de stedelijke ontwikkelingen in Den Haag georganiseerd moeten worden met het oog op de vele grote transitievraagstukken.

Klik hier voor een verslag van deze dag.

Bureau Plint heeftvoor het stadsdeel Loosduinen een gebiedsvisie ontwikkeld.

Klik hier voor de visie

 Omgevingswet

Afbeeldingsresultaat voor omgevingswet 2021Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Minder en overzichtelijke regels,

meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de omgevingswet voor staat.

  

Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag "Mag het wel?".

Op 21 maart 2019 heeft de gemeente in de projectgroep ROV

een presentatie gegeven over deze wet.

Lees hier deze presentatie.